צור קשר עם נשק וסע
כתובת:
רחוב עופרה חזה 4/54, ראש העין 4813963

דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון: 072-2204601

פקס: 072-2204601

 

סדנאות מהימנעות למעורבות


*
 אישור משרד החינוך לסדנאות מנהיגות - בניהולו של מר עמיר הרפז

רקע

צעירים בגילאי 15 עד 24 מעורבים בתאונות דרכים , כנהגים כנוסעים וכמשתמשי דרך אחרים ,

באופן מובהק יותר משאר קבוצות הגיל . )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- 2007 , הודעות דובר

משרד התחבורה(.

תהליך ההתבגרות מאופיין בהתנתקות המתבגר מתלות בהורים ובניית זהות נפרדת . בתהליך

ההתבגרות עוסק המתבגר בעצמו בצורה אינטנסיבית. חלק מהעיסוק האינטנסיבי בעצמו מתבטא

בצורך לבדוק גבולות. הצורך להתנתק מההורים יוצר אצל בני הנוער בלבול וחרדה. במקרים רבים

מהווה קבוצת השווים תחליף להורים.

"העיסוק האינטנסיבי של המתבגר בעצמו גורם לו לראות בעצמו אדם מיוחד ושונה כל כך, עד

שהוא הופך בעיניו לבלתי פגיע " מדגים ומכליל את הקשר בין תהליכי ההתבגרות לבין נהיגה

מסוכנת אצל צעירים.

השפעה ממתנת של התנהגויות מסוכנות אצל מתבגרים על- ידי קבוצת עמיתיהם נמצאה

במחקרים רבים. השימוש בקבוצה כאמצעי להשגת מטרות "טיפוליות" ידוע כבר משנות הארבעים.

בעידן המודרני קיימות אין ספור תרפיות קבוצתיות שמיועדות לאוכלוסיות יעד שונות.

לדוגמה: מתבגרים בסיכון, סובלים מהפרעות אכילה וילדי אלכוהוליסטים. בנוסף, קיים מגוון רחב

ביותר של סגנונות העבודה הקבוצתית.

התוכנית " מנהיגיםצעיריםבכביש" מושתתת על ההבנות העולות מספרות מקצועית בנושא.

על רקע הבנות העולות מספרות זו הוגדרו רציונאל התוכנית ומטרת תוכנית.

 

 

רציונל הסדנה

תחושת המסוגלות "האין סופית " המאפיינת את גילאי ההתבגרות , עלולה להביא בני נוער

להתנהגות שאיננה נורמטיבית וזו דרמטית במיוחד , כאשר היא חוצה את קווי הבטיחות בדרכים

ומסכנת חיים . מחקרים רבים מדגישים את עוצמת האינטראקציה החברתית , בקרב בני נוער

והשפעתה, לטוב ולרע, על התנהגותם. מתן כלים מתאימים יחד עם גירוי ולגיטימציה להפעיל את

מימד ההשפעה )מתוך המימדים שונים ( ולהשפיע על חברי הקבוצה לשנות התנהגות , עומד

בבסיסה של הסדנה.

 

מטרה

מתן כלים לעיצוב מנהיגות של אכפתיות ומעורבות חברתית כמנוף להגברת מעורבות בני הנוער

לפעילות אקטיבית לזהירות בדרכים והפחתת תאונות דרכים.

 

שיטה

מערך מקצועי המשלב הדרכה תיאורטית והפעלה מעשית על בסיס תרחישים מבוקרים , מערך

באמצעותו יחוו התלמידים את עוצמות ההשפעה החברתית ויתרגלו טכניקות יישומיות של "תמיכת

עמיתים" על מנת לעודד התערבות שתכליתה מניעת מצבי סיכון בנסיעה ושימוש בדרך.

עקרונות הסדנה:

.1 גילאים - מיועדת לתלמידי הכיתות הגבוהות )י' – יב'( הנוהגים ברכב או לקראת נהיגה.

.2 מספרמשתתפים  מיועדת לקבוצות הומוגניות עד 40 משתתפים.

.3 מקום  כיתה / חדר הרצאות – בבית הספר.

.4 משךהסדנה  שעתיים וחצי מלאות.

.5 תמיכת עמיתים  שלושה מפגשי המשך בני שעה אחת לשימור התובנות ולתמיכה.__