nvs logo guidestar

לפרטים מלאים אודות העמותה הכנסו לאתר גיידסטאר

Quick Contact
Address:
Israel

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +972-72-2204601

פקס: +972-72-2204601

Nes-Ziyona Mayor, Mr. Yosi Shevo recommendation

א' בניסן, תשס"ט
26 במרץ, 2009

לכבוד ראשי הרשויות בארץ,

שלום רב,

הנדון: מיזם "נשק וסע"

בשנת הלימודים הקודמת, התוודענו בנס-ציונה לפרוייקט "נשק וסע".

בעקבות בעיות התחבורה הקשות שהתרחשו מדי בוקר בכניסות לבתי הספר בעיר פנו אלי חברי וועד ההורים המרכזי בעיר והציגן בפני פתרון לבעיה קשה זו, פרי פיתוחה של עמותת "נשק וסע".

החלטתי ליישם את המיזם כפיילוט בבית הספר היסודי "הדר" החל מחודש אפריל 2008. בית הספר הזה סבל מבעיות תחבורה חמורות מעצם היותו ממוקם על ציר ראשי והוא זה שנבחר להיות מיושם ראשון.

חשוב לי להדגיש כי מיד עם תחילת יישומו של המיזם ב"הדר" התחולל שינוי חיובי מאוד בסביבת בית הספר והורי התלמידים הביעו את התלהבותם מהצלחתו.

בעקבות השינוי החיובי השתכנעתי כי החל משנת הלימודים תשס"ט יש ליישם את המיזם בכל שבעת בתי הספר היסודיים בעיר.

הליווי המקצועי הצמוד ויישום הרעיון החדשני של העמותה, בנוסף לעלויות נמוכות, הניבו תוצאות לשביעות רצוני ולשביעות רצון כלל ההורים וצוותי בתי הספר.

אני ממליץ בחום ליישם את המיזם בכל בתי הספר בכל הרשויות בארץ כולה. 

בברכה,

יוסי שבו

ראש העירייה.

לצפייה במסמך בפורמט PDF