nvs logo guidestar

לפרטים מלאים אודות העמותה הכנסו לאתר גיידסטאר

Quick Contact
Address:
Israel

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +972-72-2204601

פקס: +972-72-2204601

Kfar-Saba Mayor, Mr. Yehuda Ben Hamo recommendation

ט' אייר תשס"ט
03/05/2009

לכבוד ראשי הרשויות בארץ
שלום רב,

הנדון: מיזם "נשק וסע".

בשנת הלימודים תשס"ז פנינו לעמותת "נשק וסע" ("עיניים בדרכים") על מנת לבדוק את יישום המיזם שפיתחו וזאת במטרה לפתור

את בעיות התחבורה הקשות בכניסות לבתי הספר בעיר ומצבי הסיכון השוררים במקומות הללו כתוצאה מכך.

בהסכמת העירייה ובתמיכת חברי וועד ההורים המרכזי בעיר הוחלט ליישם את המיזם, פרי פיתוחה של העמותה.

החלטתי ליישם את המיזם כפיילוט בארבעה בתי ספר שסבלו מבעיות תחבורה חמורות מעצם היותם ממוקמים על צירים ראשיים בעיר.

מייד עם תחילת יישום המיזם בבתי הספר הללו, חל שיפור משמעותי מאוד במצב הבטיחותי במקומות הללו

והורי התלמידים והנהלות בתי הספר הביעו את התלהבותם מהצלחתו. 

בעקבות השינוי החיובי הוחלט ליישם את המיזם בעוד חמישה בתי ספר.

מתחילת היישום ועד עצם היום הזה, פועל המיזם כארבע שנים בעיר, בהצלחה רבה.

הליווי המקצועי ממנו נהנים בתי הספר ויישום הרעיון החדשני של העמותה, מניבים תוצאות לשביעות רצוני

ולשביעות כלל ההורים וצוותי בתי הספר.

ברצוני להמליץ בחום ליישם את המיזם בכל בתי הספר ברחבי הארץ.

בכבוד רב!

יהודה בן חמו

ראש העיר

למכתב בפורמט PDF