Download annual schedule

כאן ניתן להוריד לוח תורנויות עדכני למיזם "נשק וסע בבטחה" של עמותת "עיניים בדרכים".

הלוח הוא כלי עזר חשוב בשיבוץ התורנים לאורך כל השנה ומכיל בתוכו את כל החופשות בשנה"ל. 

לוח תורנויות